Uw boeking is nog niet volledig. Gelieve de onderstaande overeenkomst te lezen. U dient zich akkoord te verklaren door onderstaande knop te klikken en de betaling te voldoen op het volgende scherm.

Informatieverplichtingen en inhoud van de pakketreisovereenkomst, overeenkomstig de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

Reisorganisator van de wandelarrangementen (er is geen hoofdorganisator) met hun handelsnaam en geografische ligging:
b&b Bedlehem, b&b De Boskouter, b&b In de Gloria, b&b Goudsbloempje, b&b La Petite Bruyere de Renaix. Contactinformatie van de deelnemende b&b’s. Elke b&b is gelijkwaardig aansprakelijk voor schade zoals vermeld bij “verzekeringen en aansprakelijkheid”, tijdens het wandelen, en dit elk voor 1/5de van het schadebeding.

Reisbestemming: b&b Bedlehem te Everbeek-Boven, b&b De Boskouter te Smeerebbe Vloerzegem, b&b In de Gloria te Zegelsem, b&b Goudsbloempje te Lierde, b&b La Petite Bruyere de Renaix te Ronse.

Wijze van aanmelden: de wandelaar kan zich inschrijven via de website alsook de betaling uitvoeren via Mollie betaalplatform. De inschrijving is definitief na betaling van de volledige som van de reis.

Doel van de reis: Wandelaars stappen van de ene b&b naar de andere b&b. Bagage wordt vervoerd door de b&b die wandelaars verlaten, naar de b&b waar de wandelaars heen wandelen. Elke b&b verzorgt zelf een avondmaaltijd van 2 gangen voor de reizigers, ontbijt en lunch, volgens eigen kunnen en mogelijkheden.

De start van de reis, de reisweg, kan verschillen naargelang de wensen van de reiziger of de beschikbaarheid bij de deelnemende b&b’s en verloopt steeds in deze richting, of omgekeerde richting: b&b Bedlehem te Everbeek-Boven, b&b De Boskouter te Smeerebbe Vloerzegem, b&b Goudsbloempje te Lierde, b&b In de Gloria te Zegelsem, , b&b La Petite Bruyere de Renaix te Ronse. Met vijf in bed geeft de wandelaars een suggestie mee van een wandelroute. Deze is niet bindend; de wandelaars wandelen deze op eigen inschatting van technische en conditionele vaardigheden en omstandigheden.  De wandelaars schatten zelf het gevaar of risico in van de wandeling en wijzigen hun route wanneer ze dit nodig achten. De wandelaars kunnen ook zelf een eigen wandelroute kiezen.

Verblijfsperiode: het arrangement omvat steeds 5 overnachtingen en 5 wandeldagen; tenzij anders overeengekomen tussen de reisorganisator en de reiziger.

Vervoermiddel: de reizigers komen met eigen vervoermiddel naar de eerste b&b waar het wandelarrangement zal aanvangen. De wagen die daartoe gebruikt wordt kan op de parking bij de eerste b&b blijven staan gedurende de reis.

Ligging: alle deelnemende b&b’s liggen in de streek van de Vlaamse Ardennen en zijn erkend door Toerisme Oost-Vlaanderen als Bed and Breakfast. Op de pagina “over ons / deelnemende b&b’s” kan de reiziger nota nemen van de voornaamste kenmerken van alle b&b’s.

De verstrekte maaltijden: tijdens de reis zal de reiziger bij elke b&b voorzien worden van een avondmaal bij aankomst, een ontbijt en lunchpakket de dag van vertrek. De reisorganisator houdt rekening met vooraf doorgegeven dieetvoorschriften, zover dit mogelijk is, en zonder de garantie dat de maaltijd 100% vrij is van het allergeen en zonder garantie dat er geen sporen van het allergeen aanwezig zijn in de maaltijd.

Prijs van de reis omvat:
* alle verstrekte maaltijden, zoals vermeld hierboven.
* vervoer van de bagage tussen de b&b’s met vervoermiddel van de reisorganisator.
* aanbieden van een door de reisorganisator aanbevolen wandelroute naar de volgende b&b.
* overnachting in de deelnemende b&b’s .
* toeristenbelasting

Eventuele bijkomende kosten:
* gebruik van sauna / hottub / hamam
* extra verbruik van (alcoholische en niet-alcoholische dranken)

De reis is niet geschikt voor jonge kinderen, personen met een beperkte mobiliteit of medische antecedenten die het wandelen verhinderen.

De betaling van de reis geschiedt bij het tot stand komen van de overeenkomst, en dat op het moment dat de reiziger de reis online boekt via www.metvijfinbed.be. De reiziger zal bij inschrijving van de reis op een betaalpagina van betaalplatform Mollie terechtkomen in een beveiligde omgeving. De inschrijving en het betalen van de volledige reissom, veroorzaakt het tot stand komen van een overeenkomst tussen reisorganisator en reiziger, beide tot nakomen van de verbintenis verplicht. Zolang de volledige reissom niet werd betaald, is er geen sprake van een verbintenis tussen reisorganisator en reiziger.

Het minimum aantal personen voor de uitvoering van de reis is 1 persoon, het maximum is 4 personen.

Voor Europese reizigers volstaat het meebrengen van een Europese identiteitskaart. Niet Europese reizigers hebben u boven op een identiteitskaart, een paspoort en soms zelfs een visum nodig. Vraag aan de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat, welke reisdocumenten u nodig hebt.

Overeenkomst wijzigen.
Verwittigt de reisorganisator u voor uw vertrek dat hij een van de belangrijkste elementen van de pakketreis onmogelijk kan uitvoeren, dan hebt u twee opties:

  • u kunt akkoord gaan met de voorgestelde wijziging (en de eventueel bijhorende prijsvermindering) of
  • u kunt de overeenkomst kosteloos opzeggen (en dus volledig terugbetaald worden).

De organisator kan u ook een vervangende pakketreis van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voorstellen.

Overeenkomst opzeggen: de reiziger kan de overeenkomst met de reisorganisatie opzeggen mits opzegvergoeding gelijk aan de hoofdsom van de reis min de toeristenbelasting.
a. De reiziger kan de reis opzeggen, als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen zoals terroristische aanslagen en natuurrampen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis.
b. Ook in geval van overlijden van de reiziger of dienst reisgezel, of bij ernstige ziekte of ernstig ongeval die het nakomen van de overeenkomst en wandelarrangement daarom verhinderen, kan de reis opgezegd worden.
Bij opzeg door de reiziger omwille van bovenstaande reden (vermeld in a en b), zal de reisorganisatie een voucher of reischeque aanbieden, aan de waarde van de hoofdsom van de reis min de toeristenbelasting, onbeperkt in tijd, zodat de reiziger de reis eventueel op een andere datum kan afleggen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De reisorganisator is aansprakelijk voor elke schade die u oploopt als gevolg van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve:

  • als de reiziger in gebreke is;
  • als het aan een derde ligt die niet bij de uitvoering van de pakketreis betrokken is;
  • in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is beperkt tot driemaal de prijs van de reis, behalve voor opzettelijke of door nalatigheid veroorzaakte schade of persoonlijk letsel. 

Als de reiziger nood heeft aan bijstand, zal de reisorganisator zo snel mogelijk bijstand verlenen, bijvoorbeeld door de reiziger te informeren over medische diensten of u te helpen communiceren. De organisator kan de reiziger een vergoeding vragen wanneer de schuld van de omstandigheden bij de reiziger ligt.

Wanneer de terugkeer door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zoals aanslagen, natuurrampen) niet kan plaatsvinden, draagt de reisorganisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor maximaal drie overnachtingen per reiziger.

De reiziger is verplicht om elke tekortkoming in de uitvoering van de pakketreis zo spoedig mogelijk te melden aan de reisorganisator. De reisorganisator zal op een redelijke termijn een gepaste oplossing zoeken voor de klacht van de reiziger voor zover de klacht terecht en ontvankelijk is.

Met vijf in bed geeft de wandelaars een suggestie mee van een wandelroute. Deze is niet bindend; de reizigers wandelen deze op eigen inschatting van technische en conditionele vaardigheden en omstandigheden.  De reizigers schatten zelf het gevaar of risico in van de wandeling en wijzigen hun route wanneer ze dit nodig achten (bijvoorbeeld en zonder limitatief te zijn, gevaarlijke weg, slechte weersomstandigheden, gevaarlijke situaties, negatief reis-of wandeladvies door de overheid, …).